Çocukların ve gençlerin gelişimlerinde hiç şüphesiz evrensel değerlerin ve yargıların çok önemli bir yeri bulunuyor. UNESCO tarafından değerler eğitimi şu şekilde tanımlanmaktadır: “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretlerdir.” Değerler eğitimi günümüzde pek çok eğitim öğretim programı ve kaynak kitaplar tarafından üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri haline gelmiştir. Toplumların gelişmesinde ve pozitif değer yargıları kazanmasında, ayrıca bilinçli bir gençlik oluşturma noktasında değerler eğitiminin yeri oldukça önemlidir.

Değerler Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Genel olarak değerler eğitimi toplumu oluşturan en temel taşlardan olan bireylere davranışlarını gözden geçirmeyi sağlayan, objektif düşünmeyi ve davranmayı aşılayan ve insani değerlere sahip çıkmayı aşılayan süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerler eğitimi Türkiye’de MEB müfredatında “Karakter Eğitimi” ve “Yaşayan Değerler” programları olarak yer almaktadır. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusun bir hayli fazla ve yaş ortalamasının Avrupa’ya kıyasla oldukça düşük olması sebebiyle eğitim bilimciler bu konuya ekstra olarak özel önem vermeye başlamışlardır. Bu eğitim kapsamında adalet, saygı, sevgi, vatanseverlik, yardımseverlik ve sosyal gibi konularda eğitimler uygulanmaktadır. Özellikle çocukların kişisel gelişimlerinde çok önemli bir yeri olan 4-6 yaş ve erken ilkokul dönemi için değerler eğitiminde kullanılacak kaynakların seçimi çok önemli bir noktadır. Bu konuda piyasada bulunan ve MEB müfredatı ile tamamen uyumlu olan “Disiplinlerarası Değerlerimiz Ve Görgü” serisi ile öğrencilerinize kusursuz bir kaynak kitap kazandırabilirsiniz. Kitabın yazarı Zarafet Akademi kurucusu Gökhan Dumanlı’ya ait bazı TV programlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Gökhan Dumanlı